Bahrawy Rigging

Trenger du rigging eller kalkulasjoner?

Siden 2004 har jeg jobbet i underholdningsbransjen. Tidlig i min karriere fikk jeg interesse for lover, forskrifter og standarder. Naturligvis har jeg gjort som de fleste andre, satt sammen en rekke greier som er så langt utafor hva som er lov og riktig at jeg burde vært bura inne. Jeg har dog lært og lært mye av mine feil og tør å påstå at jeg i dag lever opp til de lover, forskrifter og standarder som gjelder vår bransje.

Aktiv jobbing i AutoCAD, bruker rSTAB som hjelp til å gjennomføre
kalkulasjoner og rapporter skrives stort sett med LaTeX og leveres som PDF.

Jeg er godt kjent med de fleste gjeldende Forskrifter og Standarder spesielt
de nevnt under.

Trenger du bistand, ta kontakt.

Eurokoder:

Standarder:

 • SS 767 15 01
 • DIN 56950-1
 • BS 7906
 • EN 13814
 • EN13785
 • EN13200
 • EN1090-1, 2 and 3
 • FEM 9.756
 • EN14492-2
 • EN ISO 13849
 • EN ISO/IEC 17020
 • EN 17206